Products 產品介紹
首頁 產品介紹 過硫酸銨 Ammonium persulfate

過硫酸銨 (Ammonium persulfate)

其他名稱: 過二硫酸銨,Ammonium peroxidodisulfate,Diammonium persulfate,Ammonium peroxydisulfate,Ammonium peroxydisulfate,Ammonium peroxysulfate,Diammonium peroxydisulfate,Diammonium peroxydisulphate
建議用途及限制使用: 氧化劑、漂白劑、照相、印刷電路版之蝕劇劑、蝕劇銅、鍍、製造其他過硫酸化合物、 除臭及漂白油品、苯胺染料、保存食物、電池上消除極化劑、洗滌污染之酵母。
備註:
※安全處置與儲存方法
處置:
1.提供適當的通風系統。
2.該物質應遠離日曬、高溫、易燃物或可燃物。
3.保持陰涼、乾燥並遠離不相容物質。
4.避免容器物理性損壞。
5.不可將未使用的部分裝填回原容器。一次只取用當次所需的份量。
6.若此物質遭受汙染可能會分解而產生高熱或火災。
7.操作時禁止飲食或吸菸。

注意事項:
1.避免所有人體接觸或吸入煙塵、蒸氣。
2.穿戴防護設備,並清洗所有衣物上的洩漏物。
3.處置後務必用水及肥皂洗手。
4.維持良好的職業衛生習慣。
5.遵守製造商之儲存與處置建議。

儲存:
適當容器:
禁止重複裝填。僅可使用製造商所提供的容器。

儲存不相容物:
1.無機過氧化合物是強效的氧化劑,與普通可燃物質接觸時會造成火災或爆炸危險。
2.無機過氧化物與有機化合物發生反應以產生與還原劑發生劇烈反應的有機過氧化物及氫過氧化物產物。
3.無機氧化劑能與還原劑反應,產生熱量和產品可能是氣體(引起的封閉容器加壓)。
4.產品本身可能是能夠進一步反應(如在空氣中燃燒)。
5.一般的有機化合物有一些還原力並且與此類化合物反應。
6.與有機化合物的特性實際的反應性變化極大。
7.無機氧化劑能快速,不受控制的分解反應,從而導致火災和爆炸。
8.與還原劑反應產生熱和可能是易燃、可燃或其他的產物。
他們與氧化劑反應可能是激烈地。
9.不論刻意或意外與活性氧化劑及還原劑發生反應,其反應通常都非常活潑,稱為氧化還原反應。
10.過硫酸鹽:遠離有機物質及其他快速氧化的物質。
11.遠離粉末狀金屬、磷化物、氫化物、鹵素、酸及鹼。
12.避免接觸可燃性有機物質。
13.避免與酸、鹼、鹵素、重金屬及可燃性物質(木頭、布類)反應。
14.與金屬如鉛、銀、鋅、鈣、鎳、鐵和鈷會產生催化分解。
15.與粉末狀有機物質、粉末狀金屬如鋁或還原劑混合會有爆炸危害。
16.避免與鹼性氫氧化物及水反應。
17.與肼激烈反應。
18.乾燥物質高於100度可能快速分解並釋放氧氣。
19.濕潤物質在50度可能分解。
20.分解作用會釋放氧氣。
21.因為該物質非常容易產生反應,且所有汙染都具有潛在危險,因此應避免任何汙染。
22.很多過氧酸氧是不穩定的或具爆炸性且以熱、摩擦或衝擊及所有強氧化劑可被抑制。
23.加熱可分解且釋放腐蝕性硫酸和氨薰煙。

儲存要求:
1.儲存在原來的容器中。
2.保持容器密封牢固的供應貯存於陰涼,通風良好的地方。
3.保持乾燥。
4.覆蓋存儲,遠離陽光。
5.存放在遠離易燃或可燃物,雜物和廢棄物。
6.接觸可能會引起火災或劇烈反應。
7.遠離不相容物質和食品容器。
8.不要堆放在木地板或貨盤。
9.避免容器物理性損壞。
10.定期檢查洩漏。
11.遵守本安全資料表中製造商的儲存和處理建議。
12.應存放在包裝袋和與建築、桶槽、以及含有其他危險品的桶槽化合物分開,並且遠離屬性的邊界至少5公尺的距離。

※安定性及反應性安定性:
接觸空氣、光線、濕氣、加熱或長期超過室溫貯存,可能分解。
特殊狀況下可能之危害反應:
1.鋁:接觸水可能爆炸。
2.氨及銀鹽:劇烈反應。
3.可燃物:接觸可能造成燃燒。
4.鐵:遇到濃酸溶液會劇烈溶解。
5.金屬:分解。
6.金屬粉塵:爆炸性危害。
7.還原劑:火災危害。
8.硝酸鈉:不相容。
9.過氧化鈉:加熱或二氧化碳蒸氣蓋過時會爆炸。
10.鋅:可能爆炸。

應避免之狀況:
避免接觸可燃物。

應避免之物質:
金屬、鹼、可燃物質、還原劑、氧化劑

危害分解物:
氨、氮氧化物、硫

以上資訊僅供參考,若有任何產品相關問題,請聯繫本公司-台北信忠化工原料行詢問。
成分、物理及化學性質

總含量Assay:

外觀(物質狀態、顏色等): 無色至黃色、白色、粉末、晶體。

pH 值: 氣味:無味。
閃火點: 自燃溫度:

溶解度:可溶於水。

熔點: 密度:1.982